Ancient history ne demek?

"Ancient history" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "antik tarih" anlamına gelir.

Genel olarak çok eski zamanlara ait tarihi olaylar ve dönemler için kullanılır.

Mecazi anlamda ise, artık önemli olmayan veya ilgisiz hale gelmiş eski olaylar veya meseleler için de kullanılabilir.İşte "ancient history" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Studying ancient history helps us understand the foundations of modern civilizations."

Türkçe: "Antik tarihi incelemek, modern uygarlıkların temellerini anlamamıza yardımcı olur."


English: "For him, their argument was ancient history, and he didn't want to discuss it anymore."

Türkçe: "Onun için, tartışmaları antik tarih gibiydi ve artık bunu tartışmak istemiyordu."


English: "The ruins are a testament to the city's place in ancient history."

Türkçe: "Harabeler, şehrin antik tarihindeki yerine bir kanıttır."


English: "She's an author who writes novels set in ancient history."

Türkçe: "O, antik tarih dönemlerinde geçen romanlar yazan bir yazardır."


English: "To the teenagers, the technology from two decades ago seems like ancient history."

Türkçe: "Gençler için, yirmi yıl öncesinin teknolojisi antik tarih gibi görünüyor."

Yorumlar