Ancient/historic monument phrase ne demek?

"Ancient/historic monument" ifadesi kelime kelime Türkçeye "antik/tarihi anıt" olarak çevrilebilir.

Genel anlamıyla, tarihi öneme sahip, geçmiş dönemlerden kalmış yapıları veya eserleri ifade eder. Bu ifade, genellikle belirli bir dönemin kültürel veya tarihi mirasını temsil eden önemli yapılar için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan tarihi yapıları ve anıtları belirtir.İşte "ancient/historic monument" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government allocated funds for the preservation of ancient/historic monuments."

Türkçe: "Hükümet, antik/tarihi anıtların korunması için fon ayırdı."


English: "Tourists from around the world visit Egypt to see its ancient/historic monuments."

Türkçe: "Dünyanın dört bir yanından turistler, Mısır'ın antik/tarihi anıtlarını görmek için ziyaret eder."


English: "This ancient/historic monument has been standing for more than a thousand years."

Türkçe: "Bu antik/tarihi anıt bin yıldan fazla bir süredir ayakta duruyor."


English: "Many ancient/historic monuments are at risk due to environmental changes."

Türkçe: "Birçok antik/tarihi anıt, çevresel değişiklikler nedeniyle risk altında."


English: "The restoration of this ancient/historic monument is crucial for our cultural heritage."

Türkçe: "Bu antik/tarihi anıtın restorasyonu, kültürel mirasımız için hayati öneme sahiptir."

Yorumlar