Ancients ne demek?

"Ancients" kelimesi kelime kelime Türkçeye "antikler" veya "eski zaman insanları" olarak çevrilebilir.

Genel olarak, geçmiş tarihlerde yaşamış olan insanlar veya eski uygarlıklarla ilgili nesneleri, yapıları ifade eder. Bu terim, genellikle tarih öncesi, antik Yunan, antik Roma gibi tarihi dönemlerde yaşamış topluluklar veya o dönemlere ait eserler için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan geçmiş dönemlerdeki insanları veya o dönemlerden kalan kültürel ve tarihi eserleri belirtir.İşte "ancients" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ancients had a profound understanding of astronomy."

Türkçe: "Antikler, astronomi konusunda derin bir anlayışa sahiptiler."


English: "Studying the philosophies of the ancients can provide insight into modern issues."

Türkçe: "Antiklerin felsefelerini incelemek, modern sorunlara içgörü sağlayabilir."


English: "The construction techniques of the ancients continue to amaze architects today."

Türkçe: "Antiklerin inşaat teknikleri, bugün mimarları hala şaşırtmaktadır."


English: "Many rituals of the ancients were linked to the cycles of nature."

Türkçe: "Antiklerin birçok ritüeli, doğanın döngüleriyle bağlantılıydı."


English: "The ancients left behind a wealth of knowledge in their texts and monuments."

Türkçe: "Antikler, metinlerinde ve anıtlarında büyük bir bilgi birikimi bıraktılar."

Yorumlar