Ancillary ne demek?

"Ancillary" kelimesi kelime kelime Türkçeye "yardımcı", "destekleyici" veya "ek" olarak çevrilebilir.

Genel anlamıyla, birincil veya ana öğeye destek olan, onunla doğrudan ilişkili olmayan ancak onun işlevselliğini veya etkinliğini artıran unsurları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; daha çok, bir işlevi, süreci veya hizmeti destekleyen araçlar, hizmetler veya personel gibi konularla ilişkilendirilir.İşte "ancillary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The hospital offers ancillary services such as physical therapy and counseling."

Türkçe: "Hastane, fizik tedavi ve danışmanlık gibi yardımcı hizmetler sunar."


English: "Ancillary staff are crucial for the smooth operation of the library."

Türkçe: "Yardımcı personel, kütüphanenin sorunsuz işleyişi için hayati öneme sahiptir."


English: "The software comes with an ancillary toolkit for developers."

Türkçe: "Yazılım, geliştiriciler için ek bir araç seti ile birlikte gelir."


English: "Ancillary expenses can add up, affecting the overall budget of the project."

Türkçe: "Yardımcı masraflar artabilir ve projenin genel bütçesini etkileyebilir."


English: "In this course, the main focus is on grammar, but we also provide ancillary materials for vocabulary building."

Türkçe: "Bu kursta ana odak dil bilgisi üzerinedir, ancak kelime dağarcığını geliştirmek için ek materyaller de sağlarız."

Yorumlar