Anconeus ne demek?

"Anconeus" kelimesi, dirseğin arkasında bulunan ve ön kolun dirseği genişletmesine yardımcı olan küçük bir kası ifade eder.

Kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "ancon" kelimesi bir kök ya da özgün bir anlam taşımazken, "-eus" eki genellikle Latince kökenli bilimsel terimlerde görülen bir sonektir ve bu durumda kasla ilgili olduğunu belirtir. Dolayısıyla, "anconeus" kelimesi direkt olarak "anconeus kası" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; tamamen anatomik bir terimdir.Anconeus Kası ile İlgili 5 İngilizce Örnek Cümle ve Türkçe Çevirileri:


English: "The anconeus muscle assists in the extension of the forearm at the elbow joint."

Türkçe: "Anconeus kası, dirsek eklemi üzerinde ön kolun uzatılmasına yardımcı olur."


English: "Injury to the anconeus muscle can lead to difficulty in extending the elbow."

Türkçe: "Anconeus kasına gelen bir zarar, dirseğin uzatılmasında zorluğa yol açabilir."


English: "During an elbow surgery, the surgeon carefully preserved the anconeus muscle."

Türkçe: "Bir dirsek ameliyatı sırasında, cerrah anconeus kasını dikkatlice korudu."


English: "Physical therapists often target the anconeus muscle in rehabilitation exercises for elbow injuries."

Türkçe: "Fizik tedavisi uzmanları, genellikle dirsek yaralanmaları için rehabilitasyon egzersizlerinde anconeus kasını hedef alır."


English: "The anconeus is a small muscle, but it plays a significant role in elbow movements."

Türkçe: "Anconeus küçük bir kas olmasına rağmen, dirsek hareketlerinde önemli bir rol oynar."

Yorumlar