-ancy ne demek?

"-ancy" son eki, İngilizcede genellikle durum, nitelik ya da bir işin yapıldığını belirten isimler oluşturmak için kullanılan bir son ektir.

Bu son ek, Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde direkt bir karşılığı olmayıp, genellikle "-lik", "-lık", "-cilik" ya da "-culuk" gibi

Türkçe son ekleriyle ifade edilen bir durumu veya mesleği belirtir. "-ancy" ekinin mecazi bir anlamı yoktur; ancak kullanıldığı kelimeye bağlı olarak çeşitli kavramları ifade edebilir.-ancy ile Biten Kelimeler ve Örnek Cümleler:


Pregnancy (Hamilelik)


English: "During pregnancy, it's important to follow a healthy diet."

Türkçe: "Hamilelik sırasında, sağlıklı bir diyeti takip etmek önemlidir."

Vacancy (Boşluk, Açık Pozisyon)


English: "The hotel has no vacancy for the upcoming holiday season."

Türkçe: "Otel, yaklaşan tatil sezonu için boş yer bulunmamaktadır."

Compliancy (Uyumluluk)


English: "The company's products must meet all safety and compliancy standards."

Türkçe: "Şirketin ürünleri, tüm güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamalıdır."

Buoyancy (Yüzdürme Kuvveti, Neşe)


English: "The buoyancy of the water helps you swim easier."

Türkçe: "Suyun yüzdürme kuvveti, yüzmenizi daha kolaylaştırır."

Expectancy (Beklenti)


English: "There is a high expectancy for the new product launch."

Türkçe: "Yeni ürün lansmanı için yüksek bir beklenti var."

Yorumlar