And all that phrase ne demek?

"And all that" ifadesi kelime kelime çevrildiğinde "ve bütün o" anlamına gelir.

Bu ifade, konuşulan konuyla ilgili olarak, ek olarak düşünülebilecek diğer şeylerin de dahil olduğunu belirtmek için kullanılır.

Genellikle bir konuyu özetlemek, ek detayları ima etmek veya konuşulan konuyla ilgili olarak akılda tutulması gereken diğer önemli noktaların olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir konunun veya durumun kapsadığı genel unsurları veya tipik ekstraları ifade eder.İşte "and all that" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's into jazz, blues, and all that."

Türkçe: "O, caz, blues ve bütün o tür müziklerle ilgileniyor."


English: "We need to talk about the project timeline, budget, and all that."

Türkçe: "Proje zaman çizelgesi, bütçe ve bütün o konular hakkında konuşmamız gerekiyor."


English: "She's always been passionate about environmental conservation, recycling, and all that."

Türkçe: "O her zaman çevre koruma, geri dönüşüm ve bütün bu konulara karşı tutkulu olmuştur."


English: "You know, the usual office politics, team dynamics, and all that."

Türkçe: "Biliyorsun, olağan ofis politikaları, takım dinamikleri ve bütün o şeyler."


English: "We discussed the new marketing strategies, branding, and all that in the meeting."

Türkçe: "Toplantıda yeni pazarlama stratejileri, markalaşma ve bütün o konuları tartıştık."

Yorumlar