And another thing idiom ne demek?

"And another thing" ifadesi kelime kelime çevrildiğinde "ve bir başka şey" anlamına gelir.

Bu ifade genellikle bir tartışma veya konuşma sırasında, söylenenlerin üzerine eklemek istediğiniz başka bir noktayı belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, konuşmacının daha önce söylediklerine ek olarak, önemli veya unutulmaması gereken başka bir konuyu daha gündeme getirmek istediğini ifade eder.İşte "and another thing" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "And another thing, we need to discuss the upcoming deadline."

Türkçe: "Ve bir başka şey, yaklaşan son tarih hakkında konuşmamız gerekiyor."


English: "You forgot to take out the trash last night, and another thing, you also left the lights on."

Türkçe: "Dün gece çöpleri dışarı çıkarmayı unuttun ve bir başka şey, ışıkları da açık bıraktın."


English: "I'm not happy with your performance, and another thing, your attendance has been poor."

Türkçe: "Performansından memnun değilim ve bir başka şey, devamın kötü."


English: "And another thing, why haven't you replied to my emails?"

Türkçe: "Ve bir başka şey, neden e-postalarıma cevap vermedin?"


English: "The project is behind schedule, and another thing, we're over budget."

Türkçe: "Proje programın gerisinde ve bir başka şey, bütçeyi aştık."

Yorumlar