And don't you forget it idiom ne demek?

"and don't you forget it" ifadesi kelime kelime çevrildiğinde, "...ve sen bunu unutma" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle bir noktayı güçlendirmek, vurgulamak veya hatırlatmak için kullanılır. Söylenen bir şeyin önemini vurgulamak ve karşı tarafa bunu kesinlikle unutmamaları gerektiğini belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, söylenenin önemine dikkat çekmek ve karşı tarafa bu bilginin veya durumun önemli olduğunu ve hatırlanması gerektiğini anlatır.İşte "and don't you forget it" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "I'm the one who always supports you, and don't you forget it."

Türkçe: "Seni her zaman destekleyen benim, ve sen bunu unutma."


English: "We won this game because of our teamwork, and don't you forget it."

Türkçe: "Bu oyunu takım çalışmamız sayesinde kazandık, ve bunu unutmayın."


English: "I worked hard to get where I am today, and don't you forget it."

Türkçe: "Bugün olduğum yere gelmek için çok çalıştım, ve bunu unutma."


English: "This family sticks together no matter what, and don't you forget it."

Türkçe: "Bu aile ne olursa olsun birlikte durur, ve sen bunu unutma."


English: "You owe me one for helping you out, and don't you forget it."

Türkçe: "Sana yardım ettiğim için bana bir borcun var, ve bunu unutma."

Yorumlar