And how! phrase ne demek?

"and how!" ifadesi kelime kelime çevrildiğinde, "...ve nasıl!" anlamına gelir.

Bu ifade, bir önceki ifadeye güçlü bir şekilde katılımı veya onayı ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir şeyin doğruluğunu veya önemini vurgulamak için kullanılır, genellikle bir şeyin altını çizmek veya onaylamak için kullanılır.İşte "and how!" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She said the movie was amazing, and how!"

Türkçe: "Film harikaydı dedi, ve nasıl!"


English: "Do you think he deserved the promotion? And how!"

Türkçe: "Terfiyi hak ettiğini düşünüyor musun? Ve nasıl!"


English: "The concert was really fantastic, and how!"

Türkçe: "Konser gerçekten harikaydı, ve nasıl!"


English: "He's improved a lot in his game, and how!"

Türkçe: "Oyununda çok gelişti, ve nasıl!"


English: "This restaurant has the best pizza in town, and how!"

Türkçe: "Bu restoranın şehirdeki en iyi pizzası var, ve nasıl!"

Yorumlar