And the like idiom ne demek?

"and the like" ifadesi, benzer şeyleri veya kişileri belirtmek için kullanılan bir deyimdir.

Bu ifade, genellikle bir listeyi özetlerken ya da konuşulan şeylerin sadece birkaç örneğini verirken kullanılır ve "buna benzer diğer şeyler" veya "ve benzerleri" anlamına gelir.İşte "and the like" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "We need volunteers to help with baking, cooking, and the like."

Türkçe: "Pişirme, yemek yapma ve benzeri işler için gönüllülere ihtiyacımız var."


English: "She has a keen interest in art, music, and the like."

Türkçe: "Sanat, müzik ve bunun gibi konulara büyük bir ilgisi var."


English: "The store sells books, magazines, and the like."

Türkçe: "Mağaza kitaplar, dergiler ve benzeri şeyler satıyor."


English: "Our discussion covered topics like climate change, sustainability, and the like."

Türkçe: "Tartışmamız iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve benzeri konuları kapsadı."


English: "He enjoys outdoor activities such as hiking, camping, and the like."

Türkçe: "Yürüyüş yapma, kampçılık ve bunun gibi açık hava etkinliklerinden hoşlanır."

Yorumlar