And ne demek?

"And" kelimesi İngilizcede bir bağlaçtır ve "ve" anlamına gelir.

Kelime kelime çevirisi direkt olarak "ve" olur ve bağlaç olarak iki kelimeyi, ifadeyi ya da cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır.

"And" kelimesinin kendine özgü bir mecazi anlamı yoktur; ancak kullanıldığı bağlamda birleştirici bir rol oynar ve farklı unsurları bir araya getirir.Örnek Cümleler ve Türkçe Çevirileri:


English: "She bought apples and oranges from the market."

Türkçe: "O, marketten elma ve portakal aldı."


English: "We need to clean and organize the house before the guests arrive."

Türkçe: "Misafirler gelmeden önce evi temizlemek ve düzenlemek gerekiyor."


English: "He likes to read books and play guitar in his free time."

Türkçe: "Boş zamanlarında kitap okumayı ve gitar çalmayı sever."


English: "The project requires hard work and dedication."

Türkçe: "Proje, çok çalışmayı ve adanmışlığı gerektirir."


English: "Can you bring me a pen and paper?"

Türkçe: "Bana bir kalem ve kağıt getirebilir misin?"

Yorumlar