(and) no messing idiom ne demek?

"(and) no messing" ifadesi, bir işin ciddiyetle ve doğrudan, herhangi bir oyalanma veya saçmalama olmadan yapılması gerektiğini belirtir.

Bu ifade, genellikle bir görevin ya da talimatın kesinlikle ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmek için kullanılır.



İşte "(and) no messing" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "I want this room cleaned up by noon, and no messing!"

Türkçe: "Bu odanın öğlene kadar temizlenmesini istiyorum, ve saçmalama olmadan!"


English: "We need to finish this project by the deadline, and no messing, or we'll face serious consequences."

Türkçe: "Bu projeyi son teslim tarihine kadar bitirmemiz gerekiyor, ve saçmalama olmadan, aksi takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşırız."


English: "Pack your bags and be ready to leave in an hour, and no messing. We can't afford to miss our flight."

Türkçe: "Çantalarınızı toplayın ve bir saat içinde ayrılmaya hazır olun, ve saçmalama olmadan. Uçağı kaçırmayı göze alamayız."


English: "He told his team to get to work, and no messing, as the project was already behind schedule."

Türkçe: "Proje zaten programın gerisinde olduğu için, ekibine işe koyulmalarını ve saçmalama olmamasını söyledi."


English: "Do the job as I've instructed, and no messing, or you'll be looking for new employment."

Türkçe: "İşi talimat verdiğim gibi yapın, ve saçmalama olmadan, aksi takdirde yeni bir iş aramaya başlarsınız."

Yorumlar