And then some idiom ne demek?

"and then some" ifadesi, bir şeyin beklenenin çok ötesinde olduğunu, ekstra veya fazladan bir miktar veya derece olduğunu belirtmek için kullanılan bir İngilizce deyimdir.

Bu ifade, bir şeyin yalnızca yeterli olmadığını, aksine beklenenden çok daha fazla olduğunu vurgulamak için kullanılır.İşte "and then some" ifadesini içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He promised to pay back the money he owed, and then some."

Türkçe: "Borçlu olduğu parayı geri ödemeyi vaat etti, ve üstüne biraz daha."


English: "The movie delivered on all its promises and then some."

Türkçe: "Film, tüm vaatlerini yerine getirdi ve fazlasını da sundu."


English: "She has enough energy to complete the task, and then some."

Türkçe: "Görevi tamamlamak için yeterli enerjisi var, ve hatta daha da fazlası var."


English: "Our team not only met the sales target but exceeded it, and then some."

Türkçe: "Takımımız sadece satış hedefini karşılamakla kalmadı, aynı zamanda onu aştı ve fazlasını yaptı."


English: "He's got the skills to win this competition, and then some."

Türkçe: "Bu yarışmayı kazanacak yeteneklere sahip, ve hatta fazlasına."

Yorumlar