Andalusite ne demek?

"Andalusite" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

Andalusite: Andaluzit

Tam anlamıyla Türkçeye çevrildiğinde, "andalusite" bir mineral türünü ifade eder.

Alüminyum silikat (Al2SiO5) formunda bulunan bu mineral, özellikle ısıya dayanıklılığı ile bilinir ve bazen takı yapımında da kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "andalusite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Andalusite is valued for its pleochroism, displaying different colors when viewed from different angles."

Türkçe: "Andaluzit, farklı açılardan bakıldığında farklı renkler sergilemesi nedeniyle değerlidir."


English: "The presence of andalusite in metamorphic rocks indicates a low-pressure formation environment."

Türkçe: "Metamorfik kayalarda andaluzitin varlığı, düşük basınçlı bir oluşum ortamını gösterir."


English: "Andalusite crystals can be transformed into mullite and silica through high-temperature treatment."

Türkçe: "Andaluzit kristalleri, yüksek sıcaklık işlemiyle mullite ve silikaya dönüştürülebilir."


English: "Gem-quality andalusite is rare and often used in unique jewelry pieces."

Türkçe: "Mücevher kalitesinde andaluzit nadirdir ve genellikle benzersiz takı parçalarında kullanılır."


English: "Andalusite's color range includes green, brown, and red, making it a versatile gemstone."

Türkçe: "Andaluzitin renk skalası yeşil, kahverengi ve kırmızıyı içerir, bu da onu çok yönlü bir değerli taş yapar."

Yorumlar