Andante ne demek?

"Andante" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

Andante: Yavaş tempo

Tam anlamıyla Türkçeye çevrildiğinde, "andante" müzikte bir tempo belirtimi olup, ne çok hızlı ne de çok yavaş, rahat ve akıcı bir tempo anlamına gelir. Genellikle parçanın huzurlu ve sakin hissettirmesini sağlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı bulunmamaktadır.İşte "andante" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The second movement of the symphony was marked as andante, providing a calm contrast to the energetic opening."

Türkçe: "Senfoninin ikinci hareketi andante olarak işaretlenmişti, enerjik açılışa sakin bir kontrast sağlıyordu."


English: "She played the piano piece in an andante tempo, allowing each note to resonate beautifully."

Türkçe: "Piyano parçasını andante tempo ile çaldı, her notanın güzel bir şekilde yankılanmasına izin verdi."


English: "The conductor signaled for an andante pace, aiming to evoke a sense of peacefulness in the audience."

Türkçe: "Şef, izleyicilerde bir huzur hissi uyandırmayı amaçlayarak andante bir tempo işareti verdi."


English: "In the andante section, the violinist’s expressive performance captured the audience's attention."

Türkçe: "Andante bölümünde, kemancının duygusal performansı izleyicilerin dikkatini çekti."


English: "As the music shifted to andante, the dancers' movements became more fluid and graceful."

Türkçe: "Müzik andante'ye geçtiğinde, dansçıların hareketleri daha akıcı ve zarif hale geldi."

Yorumlar