Andesitic ne demek?

"Andesitic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

Andesitic: Andezitik

Tam anlamıyla Türkçeye çevrildiğinde, "andesitic" terimi, andezite benzer özellikler gösteren veya andezit kayasından oluşan anlamına gelir. Genellikle volkanik kayaçlar ve jeolojik süreçler bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "andesitic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The andesitic lava flows indicated a period of intense volcanic activity."

Türkçe: "Andezitik lav akıntıları, yoğun volkanik aktivite dönemini gösteriyordu."


English: "Geologists found andesitic rock fragments scattered around the volcano's base."

Türkçe: "Jeologlar, volkanın tabanı etrafında dağılmış andezitik kaya parçaları buldular."


English: "The mountain range is known for its andesitic composition, which contributes to its rugged terrain."

Türkçe: "Dağ silsilesi, engebeli arazisine katkıda bulunan andezitik bileşimiyle bilinir."


English: "Andesitic soils are fertile, making them suitable for certain types of agriculture."

Türkçe: "Andezitik topraklar verimlidir, bu da onları belirli türlerde tarım için uygun hale getirir."


English: "Researchers are studying the andesitic ash layers to understand the historical eruptions of the volcano."

Türkçe: "Araştırmacılar, volkanın tarihi patlamalarını anlamak için andezitik kül tabakalarını inceliyorlar."

Yorumlar