Andragogy ne demek?

"Andragogy" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirelim:

"Andra" kökü, Yunanca'da "erkek" anlamına gelir.

"Gogy" ise "öğrenme süreci" veya "eğitim" anlamına gelen "agogia" kelimesinden türemiştir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "andragogy" kelimesi, yetişkinlerin öğrenme sürecini tanımlayan bir terimdir.

Yetişkin eğitiminin özelliklerini, ihtiyaçlarını ve en iyi uygulamalarını kapsar. Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan bir eğitim yöntemini ve yaklaşımını ifade eder.İşte "andragogy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Andragogy emphasizes the importance of self-directed learning in adult education."

Türkçe: "Andragoji, yetişkin eğitiminde öz yönlendirilmiş öğrenmenin önemini vurgular."


English: "The principles of andragogy can be applied to online courses to enhance learning experiences for adults."

Türkçe: "Andragoji ilkeleri, yetişkinler için öğrenme deneyimlerini geliştirmek amacıyla çevrimiçi kurslara uygulanabilir."


English: "Understanding andragogy is crucial for trainers who work with adult learners."

Türkçe: "Andragojiyi anlamak, yetişkin öğrencilerle çalışan eğitmenler için hayati öneme sahiptir."


English: "Andragogy focuses on the unique learning styles and motivations of adults."

Türkçe: "Andragoji, yetişkinlerin benzersiz öğrenme stilleri ve motivasyonlarına odaklanır."


English: "By incorporating andragogical methods, educators can create more engaging and effective learning environments for adults."

Türkçe: "Andragojik yöntemleri dahil ederek, eğitimciler yetişkinler için daha etkili ve çekici öğrenme ortamları oluşturabilir."

Yorumlar