Androecium ne demek?

"Androecium" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirelim:

"Andro" Yunanca'da "erkek" anlamına gelir.

"Ecium" ise "ev" veya "yatak" anlamına gelen bir ek olup, burada bitkilerin üreme organlarını barındıran yapıyı ifade etmek için kullanılmıştır.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "androecium" kelimesi, bir çiçeğin erkek üreme organlarının tümünü, yani tozlağı (stamenleri) ifade eden botanik terimdir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bitki biyolojisi ve morfolojisi ile ilgili bir kavramdır.



İşte "androecium" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The androecium consists of stamens, each of which contains an anther where pollen is produced."

Türkçe: "Androecium, her biri polenin üretildiği bir anter içeren stamenlerden oluşur."


English: "In the study of plant morphology, the structure and number of parts in the androecium can vary significantly among different species."

Türkçe: "Bitki morfolojisi çalışmasında, androeciumdaki parçaların yapısı ve sayısı farklı türler arasında önemli ölçüde değişebilir."


English: "The arrangement of the androecium and gynoecium within a flower is crucial for understanding its pollination mechanism."

Türkçe: "Bir çiçek içindeki androecium ve gynoecium düzenlemesi, onun tozlaşma mekanizmasını anlamak için hayati önem taşır."


English: "Botanists often analyze the androecium to identify and classify plants based on their reproductive features."

Türkçe: "Botanikçiler genellikle bitkileri üreme özelliklerine göre tanımlamak ve sınıflandırmak için androeciumu analiz ederler."


English: "The diversity of androecium designs among flowering plants showcases the complexity of plant evolution."

Türkçe: "Çiçekli bitkiler arasındaki androecium tasarımlarının çeşitliliği, bitki evriminin karmaşıklığını sergiler."

Yorumlar