Androgen ne demek?

"Androgen" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirelim:

"Andro" Yunanca'da "erkek" anlamına gelir.

"Gen" ise "üreten" veya "yaratıcı" anlamına gelen bir ektir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "androgen" kelimesi, erkeklik özelliklerinin gelişimini ve sürdürülmesini destekleyen, özellikle erkek cinsiyet hormonları (örneğin testosteron ve androsteron) anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan biyoloji ve tıp alanında kullanılan bir kavramdır.İşte "androgen" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Testosterone is a key androgen that plays a crucial role in male development."

Türkçe: "Testosteron, erkek gelişiminde kritik bir rol oynayan ana androjendir."


English: "Androgen deficiency in males can lead to various health issues, including reduced muscle mass and bone density."

Türkçe: "Erkeklerde androjen eksikliği, azalmış kas kütlesi ve kemik yoğunluğu dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir."


English: "Androgen therapy is sometimes prescribed to treat certain conditions such as testosterone deficiency."

Türkçe: "Androjen terapisi bazen testosteron eksikliği gibi belirli durumları tedavi etmek için reçete edilir."


English: "Research on androgens has contributed to a better understanding of hormonal balance and its impact on the body."

Türkçe: "Androjenler üzerine yapılan araştırmalar, hormonal dengenin ve vücut üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur."


English: "Some athletes misuse androgens as performance-enhancing drugs, which can have serious health repercussions."

Türkçe: "Bazı sporcular, ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilecek performans artırıcı ilaçlar olarak androjenleri kötüye kullanır."

Yorumlar