Androgynous ne demek?

"Androgynous" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirelim:

"Andro" Yunanca'da "erkek" anlamına gelir.

"Gynous" (gyn) ise "kadın" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "androgynous" kelimesi, hem erkek hem de kadın özelliklerini birleştiren veya bu özelliklerin belirgin olmadığı anlamına gelir.

Bu terim, genellikle cinsiyet ifadesi ve cinsel kimlik bağlamında kullanılır ve fiziksel görünüş, giyim tarzı veya davranış gibi alanlarda cinsiyet normlarının dışında olan bireyler için kullanılabilir.

Mecazi anlamı, bu doğrudan anlamından türetilir ve genellikle belli bir kategorize edilememe durumunu ifade etmek için kullanılır.İşte "androgynous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The fashion model's androgynous look has captivated audiences worldwide."

Türkçe: "Moda modelinin androjen görünümü dünya çapında seyircileri büyüledi."


English: "Androgynous fashion breaks traditional gender norms by mixing masculine and feminine elements."

Türkçe: "Androjen moda, eril ve dişil unsurları karıştırarak geleneksel cinsiyet normlarını yıkar."


English: "Their androgynous style challenges societal expectations about how men and women should dress."

Türkçe: "Androjen tarzları, erkeklerin ve kadınların nasıl giyinmesi gerektiğine dair toplumsal beklentilere meydan okur."


English: "The artist's androgynous appearance blurs the lines between male and female."

Türkçe: "Sanatçının androjen görünümü, erkek ve kadın arasındaki çizgileri bulandırır."


English: "Androgynous names like Alex or Jordan can be used by people of any gender."

Türkçe: "Alex veya Jordan gibi androjen isimler herhangi bir cinsiyetten insanlar tarafından kullanılabilir."

Yorumlar