Andropause ne demek?

"Andropause" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

Andro: Erkek (Yunanca kökenli bir ön ek)

Pause: Duraklama, mola

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde "andropause", erkeklerde orta yaş ve sonrasında görülen, testosteron seviyesinin azalmasıyla ilişkilendirilen hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri ifade eden bir terimdir.

Genellikle "erkek menopozu" olarak da adlandırılır, ancak bu terim tıbbi olarak tam olarak doğru değildir çünkü erkeklerde testosteron seviyesi yaşla birlikte kadınlardaki gibi keskin bir değişim göstermez. Bu dönemdeki değişiklikler daha yavaş ve az belirgindir.


Mecazi anlamı yoktur; doğrudan erkeklerin yaşadığı bu döneme özgü bir terimdir.İşte "andropause" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many men experience a decrease in libido as a symptom of andropause."

Türkçe: "Birçok erkek, andropozun bir belirtisi olarak libido azalması yaşar."


English: "Andropause can lead to various changes in mood and energy levels."

Türkçe: "Andropoz, ruh hali ve enerji seviyelerinde çeşitli değişikliklere yol açabilir."


English: "Unlike menopause in women, andropause does not signify the end of reproductive ability in men."

Türkçe: "Kadınlardaki menopozun aksine, andropoz erkeklerde üreme yeteneğinin sonunu belirtmez."


English: "Exercise and a healthy diet are recommended to mitigate the effects of andropause."

Türkçe: "Andropozun etkilerini hafifletmek için egzersiz ve sağlıklı bir diyet önerilir."


English: "The term 'andropause' is still debated among medical professionals regarding its validity."

Türkçe: "'Andropoz' terimi, geçerliliği konusunda tıp profesyonelleri arasında hala tartışılmaktadır."

Yorumlar