Androsphere ne demek?

"Androsphere" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Andro: Erkek veya erkek ile ilgili (Yunanca kökenli bir ön ek)

Sphere: Küre, alan, çevre

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde "androsphere", genellikle internet ve sosyal medyada erkeklerin deneyimlerine, ilgi alanlarına ve meselelerine odaklanan bir alan veya toplulukları ifade eder.

Bu terim özellikle erkekler arası iletişimi, erkek hakları, erkeklerin sosyal sorunları ve benzeri konuları tartışan çevreleri belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamı, bu terimin özellikle erkeklerin çıkarlarını ve deneyimlerini merkeze alan çeşitli çevrimiçi toplulukları ve alanları temsil etmesidir.


İşte "androsphere" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The androsphere has been growing rapidly with the rise of men's rights activism online."

Türkçe: "Androsfer, erkek hakları aktivizminin çevrimiçi olarak yükselişiyle hızla büyümektedir."


English: "Some critics argue that the androsphere can sometimes perpetuate negative stereotypes about men."

Türkçe: "Bazı eleştirmenler, androsferin bazen erkekler hakkında olumsuz stereotipleri sürdürebileceğini savunuyor."


English: "Within the androsphere, there are diverse opinions on masculinity and what it means to be a man today."

Türkçe: "Androsfer içinde, günümüzde bir erkek olmanın ne anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır."


English: "Blogs and forums within the androsphere offer men a platform to discuss their personal experiences and challenges."

Türkçe: "Androsfer içindeki bloglar ve forumlar, erkeklere kişisel deneyimlerini ve zorluklarını tartışabilecekleri bir platform sunar."


English: "The androsphere is not a monolith; it encompasses a wide range of ideologies and perspectives."

Türkçe: "Androsfer monolitik değildir; geniş bir ideoloji ve perspektif yelpazesi kapsar."

Yorumlar