Anecdotal ne demek?

"Anecdotal" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anecdotal: Anekdotlara dayanan

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde "anecdotal", genellikle sistematik olmayan, resmi veri veya araştırmaya dayanmayan, bireysel hikayeler, deneyimler veya gözlemlere dayanan bilgiyi ifade eder.

Bu tür bilgiler genellikle genellemeler yapmak veya bilimsel kanıt olarak kullanılmak için yetersiz kabul edilir, ancak belirli durumlar veya konular hakkında ön bilgi veya kişisel perspektifler sunabilir.

Mecazi anlamı, bu tür bilginin subjektif ve genellikle doğrulanamayan doğasıyla ilgilidir. Bu, anekdotsal bilginin, kesin sonuçlar çıkarmak veya genellemeler yapmak için güvenilir bir temel olarak görülmediğini belirtir.İşte "anecdotal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "While the evidence is mainly anecdotal, many people claim to feel better after changing their diet."

Türkçe: "Kanıtlar çoğunlukla anekdotsal olsa da, birçok insan diyetlerini değiştirdikten sonra daha iyi hissettiklerini iddia ediyor."


English: "The doctor warned against making a diagnosis based solely on anecdotal reports."

Türkçe: "Doktor, yalnızca anekdotsal raporlara dayanarak bir teşhis yapmaktan sakınmamız konusunda uyarıda bulundu."


English: "There's plenty of anecdotal evidence to suggest that the method works, but we lack scientific proof."

Türkçe: "Yöntemin işe yaradığını öne süren bol miktarda anekdotsal kanıt var, ancak bilimsel bir kanıtımız eksik."


English: "He enjoys sharing anecdotal stories that give insight into his life experiences."

Türkçe: "Yaşam deneyimlerine içgörü sağlayan anekdotsal hikayeler paylaşmaktan hoşlanır."


English: "Anecdotal evidence should be taken with caution as it may not accurately represent the truth."

Türkçe: "Anekdotsal kanıtlar dikkatle ele alınmalıdır çünkü gerçeği doğru bir şekilde temsil etmeyebilir."

Yorumlar