Anecdotally ne demek?

"Anecdotally" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anecdotally: Anekdotlara dayanarak

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anecdotally" genellikle resmi olmayan, genelde bireysel deneyimler, hikayeler veya gözlemler üzerine kurulu bilgilerin aktarımını ifade eder.

Bu, genel bir kanıt veya sistematik bir araştırma yerine, kişisel deneyimlerin veya duyumların referans alındığı durumları belirtir.

Mecazi anlamda, "anecdotally" genellikle bilimsel olmayan, fakat yaygın inanışlar veya sosyal kanıtlar aracılığıyla desteklenen bilgileri ifade eder. Bu tür bilgiler genellikle daha derin bir doğrulama veya araştırmaya tabi tutulmadan kabul edilir.İşte "anecdotally" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anecdotally, it seems like more people are opting for freelance work over traditional employment."

Türkçe: "Anekdotlara dayanarak, geleneksel istihdama göre daha fazla insanın serbest çalışmayı tercih ettiği görülüyor."


English: "Many users report anecdotally that the software improves productivity, but there's no formal study to back this up yet."

Türkçe: "Birçok kullanıcı, yazılımın üretkenliği artırdığını anekdotsal olarak bildiriyor, ancak bunu destekleyen resmi bir çalışma henüz yok."


English: "Anecdotally, this restaurant is one of the best in town, but I haven't tried it myself yet."

Türkçe: "Anekdotlara göre bu restoran şehirdeki en iyilerden biri, ancak ben henüz kendim denemedim."


English: "We know anecdotally that people prefer to shop online more than in stores, especially during sales."

Türkçe: "Anekdotlara göre insanların özellikle indirim dönemlerinde mağazalardan ziyade çevrimiçi alışverişi tercih ettiklerini biliyoruz."


English: "Anecdotally, the technique has been successful in other regions, but we need more data to implement it here."

Türkçe: "Anekdotsal olarak, teknik diğer bölgelerde başarılı olmuş, ancak burada uygulamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var."

Yorumlar