Anechoic ne demek?

"Anechoic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anechoic: Yankısız

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anechoic" kelimesi, yankı veya yansıma yapmayan, ses dalgalarını emen ve yansıtmayan özellikte bir ortamı veya malzemeyi ifade eder.

Genellikle akustik testler için kullanılan özel yankısız odalar veya ses emici malzemeler için kullanılır.

Mecazi anlamda, "anechoic" kelimesi, genellikle harfi harfine kullanılır ve ses yansıtmama özelliği dışında geniş bir mecazi kullanım alanı yoktur.İşte "anechoic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anechoic chamber is designed to completely absorb reflections of sound."

Türkçe: "Yankısız oda, sesin yansımalarını tamamen emmek için tasarlanmıştır."


English: "Researchers use an anechoic room to test the noise levels of new appliances."

Türkçe: "Araştırmacılar, yeni cihazların gürültü seviyelerini test etmek için yankısız bir oda kullanırlar."


English: "An anechoic coating on the submarine's hull helps it avoid detection by sonar."

Türkçe: "Denizaltının gövdesindeki yankısız kaplama, sonar tarafından tespit edilmesini önlemeye yardımcı olur."


English: "The engineer praised the anechoic properties of the material for soundproofing applications."

Türkçe: "Mühendis, ses yalıtımı uygulamaları için malzemenin yankısız özelliklerini övdü."


English: "Anechoic tiles are used in the construction of concert halls to manage acoustics."

Türkçe: "Yankısız karolar, akustiği yönetmek için konser salonlarının inşasında kullanılır."

Yorumlar