Anemic ne demek?

"Anemic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anemic: Anemik

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anemic" kelimesi, kanında yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücreleri bulunmayan veya normalden daha az hemoglobin içeren kişi veya durumu ifade eder.

Mecazi anlamda, "anemic" kelimesi, bir şeyin güçsüz, etkisiz veya enerjisiz olduğunu ifade etmek için kullanılabilir.İşte "anemic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He felt tired and anemic, barely able to finish his work."

Türkçe: "Yorgun ve anemik hissetti, işini zar zor bitirebiliyordu."


English: "The anemic economy has led to high unemployment rates."

Türkçe: "Anemik ekonomi, yüksek işsizlik oranlarına yol açtı."


English: "After adopting a healthier diet, she no longer showed anemic symptoms."

Türkçe: "Daha sağlıklı bir diyet benimsemesinin ardından, artık anemik belirtiler göstermiyordu."


English: "The critics described the film's plot as anemic and uninspiring."

Türkçe: "Eleştirmenler, filmin konusunu anemik ve ilham verici olmayan olarak tanımladı."


English: "Anemic blood levels can be a sign of various health issues."

Türkçe: "Anemik kan seviyeleri, çeşitli sağlık sorunlarının bir işareti olabilir."

Yorumlar