Anemometer ne demek?

"Anemometer" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anemometer: Anemometre

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anemometer" kelimesi, rüzgarın hızını ve bazen yönünü ölçen bir cihazı ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, çünkü bu terim daha çok bilimsel ve teknik bağlamlarda kullanılır.İşte "anemometer" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The meteorologist checked the anemometer to report the wind speed."

Türkçe: "Meteorolog, rüzgar hızını rapor etmek için anemometreyi kontrol etti."


English: "Anemometers are crucial for weather forecasting and research."

Türkçe: "Anemometreler, hava tahmini ve araştırmaları için hayati öneme sahiptir."


English: "The handheld anemometer is a useful tool for outdoor sports enthusiasts."

Türkçe: "El tipi anemometre, açık hava sporları meraklıları için faydalı bir araçtır."


English: "Wind turbine sites are selected based on data collected by anemometers."

Türkçe: "Rüzgar türbini siteleri, anemometreler tarafından toplanan verilere dayanarak seçilir."


English: "The anemometer on the roof helps us understand the local wind patterns."

Türkçe: "Çatıdaki anemometre, yerel rüzgar desenlerini anlamamıza yardımcı olur."

Yorumlar