Anencephalic ne demek?

"Anencephalic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anencephalic: Anensefalik

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anencephalic" kelimesi, genellikle doğumda ciddi bir şekilde beyin gelişiminde eksiklik gösteren ve çoğu zaman hayatta kalma şansı olmayan bir durumu ifade eder. Bu, bir doğum kusuru olan ve beynin büyük bir kısmının oluşmadığı anensefali durumuna atıfta bulunur.

Mecazi bir anlamı yoktur; tıbbi bir durumu belirtir.İşte "anencephalic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anencephalic babies are born without a major portion of the brain, skull, and scalp."

Türkçe: "Anensefalik bebekler, beyin, kafatası ve saç derisinin büyük bir kısmı olmadan doğarlar."


English: "The diagnosis of anencephalic condition is often made through ultrasound during pregnancy."

Türkçe: "Anensefalik durumun teşhisi genellikle hamilelik sırasında ultrason aracılığıyla yapılır."


English: "Carrying an anencephalic pregnancy to term can be an emotionally challenging decision for parents."

Türkçe: "Anensefalik bir gebeliği sonuna kadar taşımak, ebeveynler için duygusal açıdan zorlayıcı bir karar olabilir."


English: "There is no cure or standard treatment for babies born with anencephalic conditions."

Türkçe: "Anensefalik durumlarla doğan bebekler için bir tedavi veya standart tedavi yoktur."


English: "Research into the causes of anencephalic births is ongoing, aiming to reduce the incidence of this condition."

Türkçe: "Anensefalik doğumların nedenlerine ilişkin araştırmalar devam etmektedir, bu durumun görülme sıklığını azaltmayı amaçlamaktadır."

Yorumlar