Anencephaly ne demek?

"Anencephaly" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anencephaly: Anensefali

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anencephaly" kelimesi, fetal dönemde beynin büyük bir kısmının ve kafatasının oluşmaması durumunu ifade eder. Bu, ciddi bir doğumsal kusurdur ve etkilenen bebekler genellikle doğumdan kısa bir süre sonra ölürler.

Mecazi bir anlamı yoktur; tıbbi bir durumu belirtir.İşte "anencephaly" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anencephaly is a severe birth defect where a baby is born without parts of the brain and skull."

Türkçe: "Anensefali, bir bebeğin beyin ve kafatasının parçaları olmadan doğduğu ciddi bir doğum kusurudur."


English: "Most anencephaly cases are detected early in pregnancy through routine ultrasound screenings."

Türkçe: "Anensefali vakalarının çoğu, rutin ultrason taramaları yoluyla hamileliğin erken dönemlerinde tespit edilir."


English: "There is no known cure or treatment for anencephaly, and it is considered incompatible with life."

Türkçe: "Anensefali için bilinen bir tedavi veya tedavi yoktur ve yaşamla uyumsuz olarak kabul edilir."


English: "Pregnant women are advised to take folic acid to reduce the risk of having a baby with anencephaly."

Türkçe: "Hamile kadınlara, anensefali ile bebek sahibi olma riskini azaltmak için folik asit alması tavsiye edilir."


English: "The cause of anencephaly is not fully understood, but genetic and environmental factors may play a role."

Türkçe: "Anensefalinin nedeni tam olarak anlaşılmamıştır, ancak genetik ve çevresel faktörler rol oynayabilir."

Yorumlar