Aneroid barometer ne demek?

"Aneroid barometer" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Aneroid: Aneroid

Barometer: Barometre

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "aneroid barometer" kelimesi, hava basıncını ölçmek için kullanılan ve içinde sıvı yerine hava basıncındaki değişikliklere tepki veren bir metal kutu veya kapsül içeren bir cihaz anlamına gelir. Bu cihaz, hava durumu tahminlerinde kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; özellikle meteoroloji ve hava durumu tahmininde kullanılan bir alettir.İşte "aneroid barometer" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The aneroid barometer on the wall indicated a sudden drop in air pressure, signaling a possible storm."

Türkçe: "Duvar üzerindeki aneroid barometre, olası bir fırtınayı işaret eden hava basıncında ani bir düşüş gösterdi."


English: "Before setting sail, the captain checked the aneroid barometer to predict the weather conditions."

Türkçe: "Yola çıkmadan önce, kaptan hava durumunu tahmin etmek için aneroid barometreyi kontrol etti."


English: "The hiker carried an aneroid barometer to monitor changes in altitude and weather."

Türkçe: "Yürüyüşçü, yükseklik ve hava değişikliklerini izlemek için bir aneroid barometre taşıdı."


English: "An aneroid barometer works without liquid, using a sealed flexible metal chamber that responds to atmospheric pressure changes."

Türkçe: "Aneroid barometre, atmosfer basıncı değişikliklerine yanıt veren mühürlü esnek bir metal odacık kullanarak sıvısız çalışır."


English: "To ensure accurate readings, the aneroid barometer must be calibrated regularly."

Türkçe: "Doğru okumaları garanti altına almak için, aneroid barometrenin düzenli olarak kalibre edilmesi gerekir."

Yorumlar