Anesthesiologist ne demek?

"Anesthesiologist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anesthesio: Anestezi ile ilgili (Bu kısmı doğrudan çeviremeyiz çünkü "anesthesio" kelimesi İngilizce'de bir kelime değil, ancak "anesthesi-" ön eki anestezi ile ilgili anlamına gelir.)

logist: Uzman

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anesthesiologist" kelimesi, anestezi uygulaması konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktoru anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, tıp alanında spesifik bir meslek grubunu ifade eder.İşte "anesthesiologist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anesthesiologist explained the procedure to the patient before administering the anesthesia."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, anestezik ilaçları uygulamadan önce hastaya prosedürü açıkladı."


English: "During the operation, the anesthesiologist monitored the patient's vital signs to ensure their safety."

Türkçe: "Operasyon sırasında, anestezi uzmanı hastanın güvenliğini sağlamak için hayati belirtilerini izledi."


English: "The anesthesiologist chose a local anesthesia for the minor surgery to minimize recovery time."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, iyileşme süresini en aza indirmek için küçük cerrahi işlem için lokal anestezi seçti."


English: "After the surgery, the anesthesiologist advised on pain management for the patient."

Türkçe: "Ameliyattan sonra, anestezi uzmanı hastanın ağrı yönetimi konusunda tavsiyede bulundu."


English: "The anesthesiologist worked closely with the surgical team to coordinate the patient's care."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, hastanın bakımını koordine etmek için cerrahi ekiple yakın bir şekilde çalıştı."

Yorumlar