Anesthetist ne demek?

"Anesthetist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anesthetist: Anestezi uzmanı

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anesthetist" kelimesi, anestezi uygulayan ve hastaları ameliyat sırasında ağrısız tutmak için gerekli ilaçları veren tıp uzmanını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, anestezi alanında uzmanlaşmış tıbbi bir profesyoneli belirtir.İşte "anesthetist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anesthetist carefully monitored the patient's vital signs during the surgery."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında hastanın hayati belirtilerini dikkatlice izledi."


English: "Before the operation, the anesthetist explained the anesthesia process to the patient."

Türkçe: "Operasyondan önce, anestezi uzmanı hastaya anestezi sürecini açıkladı."


English: "An experienced anesthetist can make the difference between a smooth surgery and complications."

Türkçe: "Deneyimli bir anestezi uzmanı, sorunsuz bir ameliyat ile komplikasyonlar arasındaki farkı yaratabilir."


English: "The anesthetist decided on a general anesthesia for the procedure."

Türkçe: "Anestezi uzmanı, işlem için genel anesteziye karar verdi."


English: "Collaboration between the surgeon and the anesthetist is crucial for patient safety."

Türkçe: "Hasta güvenliği için cerrah ile anestezi uzmanı arasındaki iş birliği hayati önem taşır."

Yorumlar