Anesthetize ne demek?

"Anesthetize" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anesthetize: Anestezi yapmak

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anesthetize" kelimesi, bir bireye ameliyat veya tıbbi işlem sırasında ağrı hissetmemesi için ilaç verilmesi işlemidir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan tıbbi bir işlemi ifade eder.İşte "anesthetize" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor decided to anesthetize the patient before removing the appendix."

Türkçe: "Doktor, apandisi çıkarmadan önce hastayı anestezi altına almayı kararlaştırdı."


English: "The dentist used a local anesthetic to anesthetize the area before the extraction."

Türkçe: "Diş hekimi, çekimden önce bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik kullandı."


English: "It's crucial to properly anesthetize the patient to ensure a pain-free surgery."

Türkçe: "Hastayı doğru bir şekilde anestezi altına almak, ağrısız bir ameliyat sağlamak için hayati önem taşır."


English: "Animals are also anesthetized during certain veterinary procedures to prevent pain."

Türkçe: "Hayvanlar da, ağrıyı önlemek için belirli veteriner işlemleri sırasında anestezi altına alınır."


English: "To anesthetize or not to anesthetize, that is the question for many minor surgical procedures."

Türkçe: "Uyuşturmak ya da uyuşturmamak, birçok küçük cerrahi işlem için sorulan sorudur."

Yorumlar