Aneuploidy ne demek?

"Aneuploidy" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Aneuploidy: Aneuploidi

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "aneuploidy" kelimesi, bir organizmanın kromozom sayısının tipik bir tam setten sapması durumunu ifade eder. Bu, genellikle bir ya da daha fazla kromozomun eksik olması veya fazla olması şeklinde görülür ve çeşitli genetik bozukluklara neden olabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan genetik ve biyoloji alanında kullanılır.İşte "aneuploidy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Down syndrome is a result of aneuploidy, where there is an extra copy of chromosome 21."

Türkçe: "Down sendromu, 21. kromozomun ekstra bir kopyasının bulunmasıyla ortaya çıkan bir aneuploidi sonucudur."


English: "Aneuploidy can occur during cell division when chromosomes fail to separate properly."

Türkçe: "Aneuploidi, kromozomlar düzgün bir şekilde ayrılamadığında hücre bölünmesi sırasında meydana gelebilir."


English: "The detection of aneuploidy is essential for prenatal screening tests to identify genetic disorders."

Türkçe: "Aneuploidinin tespiti, genetik bozuklukları belirlemek için prenatal tarama testleri için esastır."


English: "Some forms of cancer are characterized by aneuploidy, indicating abnormal cell growth and division."

Türkçe: "Bazı kanser türleri aneuploidi ile karakterize edilir, bu da anormal hücre büyümesi ve bölünmesini gösterir."


English: "Researchers are studying the effects of aneuploidy on cellular function and development."

Türkçe: "Araştırmacılar, aneuploidinin hücresel işlev ve gelişim üzerindeki etkilerini inceliyor."

Yorumlar