Anfractuous ne demek?

"Anfractuous" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Anfractuous: Dolambaçlı, kıvrımlı

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "anfractuous" kelimesi, fiziksel bir yolun veya yüzeyin dolambaçlı ve kıvrımlı olduğunu ifade eder.

Mecazi anlamı ise, bir sürecin veya açıklamanın karmaşık ve zor anlaşılır olduğunu belirtebilir.İşte "anfractuous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anfractuous path through the mountains was both beautiful and treacherous."

Türkçe: "Dağlardaki dolambaçlı yol hem güzel hem de tehlikeliydi."


English: "His explanation was so anfractuous that I couldn't follow his reasoning."

Türkçe: "Açıklaması o kadar karmaşıktı ki onun mantığını takip edemedim."


English: "The river wound through the landscape in an anfractuous manner, creating stunning views."

Türkçe: "Nehir, manzarada dolambaçlı bir şekilde ilerleyerek büyüleyici manzaralar oluşturdu."


English: "Trying to navigate the city's anfractuous streets without a map was a real challenge."

Türkçe: "Haritasız şehrin dolambaçlı sokaklarında yol bulmaya çalışmak gerçek bir meydan okumaydı."


English: "The plot of the novel was anfractuous, with many unexpected twists and turns."

Türkçe: "Romanın konusu dolambaçlıydı, birçok beklenmedik dönüş ve sürprizle doluydu."

Yorumlar