Angel investor ne demek?

"Angel investor" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak:

Angel: Melek

Investor: Yatırımcı

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "angel investor" terimi, genellikle bir işin başlangıç aşamasında finansal destek sağlayan özel veya bağımsız bir yatırımcıyı ifade eder.

Mecazi anlamda, bu tür yatırımcılar "melek" olarak adlandırılırlar çünkü genellikle kritik bir zamanda finansal destek sağlayarak işletmelerin hayatta kalmasına veya büyümesine yardımcı olurlar.İşte "angel investor" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The startup was able to launch thanks to an angel investor who believed in their vision."

Türkçe: "Startup, vizyonlarına inanan bir melek yatırımcı sayesinde başlatılabildi."


English: "Angel investors often provide more than just money; they may also offer mentorship and advice."

Türkçe: "Melek yatırımcılar genellikle sadece para sağlamaz; mentorluk ve tavsiye de sunabilirler."


English: "Finding the right angel investor can be a turning point for a small business."

Türkçe: "Doğru melek yatırımcıyı bulmak, küçük bir işletme için bir dönüm noktası olabilir."


English: "Many successful entrepreneurs become angel investors to give back to the startup community."

Türkçe: "Birçok başarılı girişimci, startup topluluğuna geri vermek için melek yatırımcı olur."


English: "The angel investor's early funding helped the company survive its initial years."

Türkçe: "Melek yatırımcının erken dönem finansmanı, şirketin ilk yıllarında hayatta kalmasına yardımcı oldu."

Yorumlar