Anger management ne demek?

"Anger management" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "öfke yönetimi" anlamına gelir. Bu terim, bireyin öfke duygusunu tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmesine yardımcı olan teknikler ve stratejiler bütünüdür. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bireylerin öfkelerini daha sağlıklı ve yapıcı yollarla ifade etmelerini sağlayacak yöntemleri kapsar.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, öfke duygularını daha sağlıklı bir şekilde yönetmek için kullanılan teknikler ve pratikler anlamına gelir.İşte "anger management" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He took an anger management course to deal with his temper."

Türkçe: "Huyunu kontrol altına almak için bir öfke yönetimi kursuna katıldı."


English: "Anger management techniques can be very helpful for people struggling with their emotions."

Türkçe: "Öfke yönetimi teknikleri, duygularıyla mücadele eden insanlar için çok faydalı olabilir."


English: "Counselors often recommend anger management classes to clients with aggression issues."

Türkçe: "Danışmanlar, genellikle agresyon sorunları olan müşterilere öfke yönetimi derslerini önerir."


English: "Learning anger management skills is essential for maintaining healthy relationships."

Türkçe: "Sağlıklı ilişkileri sürdürebilmek için öfke yönetimi becerilerini öğrenmek esastır."


English: "Meditation and deep breathing are part of effective anger management strategies."

Türkçe: "Meditasyon ve derin nefes alma, etkili öfke yönetimi stratejilerinin bir parçasıdır."

Yorumlar