Anger ne demek?

"Anger" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "öfke" anlamına gelir. Bu kelime, bir kişinin hoşnutsuzluk, rahatsızlık veya tehdit algısıyla karşılık verdiği duygusal bir durumu ifade eder. Mecazi anlamda, kişinin sınırlarının aşılmasına veya beklentilerinin karşılanmamasına tepki olarak yaşadığı güçlü bir duygusal tepkiyi simgeler.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "öfke" anlamına gelir ve genellikle bir kişinin hoşuna gitmeyen bir duruma veya davranışa verdiği duygusal tepkiyi ifade eder.İşte "anger" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His unfair criticism sparked anger among the team members."

Türkçe: "Haksız eleştirisi, takım üyeleri arasında öfke yarattı."


English: "She managed to control her anger and respond calmly."

Türkçe: "Öfkesini kontrol etmeyi başardı ve sakin bir şekilde yanıt verdi."


English: "Anger can often lead to regrettable actions if not handled properly."

Türkçe: "Doğru şekilde ele alınmazsa, öfke genellikle pişmanlık duyulacak davranışlara yol açabilir."


English: "They expressed their anger about the decision through peaceful protests."

Türkçe: "Karara olan öfkelerini barışçıl protestolar yoluyla ifade ettiler."


English: "Finding healthy ways to release anger is important for emotional well-being."

Türkçe: "Öfkeyi sağlıklı bir şekilde serbest bırakmanın yollarını bulmak, duygusal iyilik hali için önemlidir."

Yorumlar