Angered ne demek?

"Angered" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "öfkelenmiş" anlamına gelir. Bu, bir kişinin bir durum, kişi veya olay nedeniyle öfke veya kızgınlık hissettiği anlamına gelir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan birinin öfke duygusunu ifade eder.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, bir kişinin öfke duygusu içinde olduğunu veya bir şeyden dolayı öfkelenmiş olduğunu belirtir.İşte "angered" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She was angered by the unfair treatment she received."

Türkçe: "Aldığı haksız muamele onu öfkelendirdi."


English: "The decision angered the community, leading to protests."

Türkçe: "Karar, topluluğu öfkelendirerek protestolara yol açtı."


English: "He was angered by the lies spread about him."

Türkçe: "Onun hakkında yayılan yalanlar tarafından öfkelendi."


English: "The employees were angered by the sudden changes in policy."

Türkçe: "Çalışanlar, politikadaki ani değişikliklerden dolayı öfkelendi."


English: "The news report angered him more than he expected."

Türkçe: "Haber raporu, beklediğinden daha fazla onu öfkelendirdi."

Yorumlar