Angering ne demek?

"Angering" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "öfkelendirme" anlamına gelir. Bu, bir kişi, durum veya olayın başka bir kişiyi öfkelendirmesi, kızdırması ya da sinirlendirmesi sürecini ifade eder. Bu kelime mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan öfke duygusunun tetiklenmesiyle ilgili bir süreci tanımlar.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, bir şeyin ya da birinin bir başkasını öfkelendirmesi, sinirlendirmesi veya kızdırması eylemini belirtir.İşte "angering" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The constant delays were angering the passengers."

Türkçe: "Sürekli gecikmeler yolcuları öfkelendiriyordu."


English: "His dismissive attitude is angering his coworkers."

Türkçe: "Küçümseyici tutumu iş arkadaşlarını öfkelendiriyor."


English: "The policy changes are angering many in the community."

Türkçe: "Politika değişiklikleri topluluktakilerin birçoğunu öfkelendiriyor."


English: "Angering the boss with careless mistakes could lead to serious consequences."

Türkçe: "Dikkatsiz hatalarla patronu öfkelendirmek ciddi sonuçlara yol açabilir."


English: "The article was intentionally angering its readers with controversial opinions."

Türkçe: "Makale, tartışmalı görüşlerle okuyucularını bilinçli olarak öfkelendiriyordu."

Yorumlar