Angina ne demek?

"Angina" kelimesi kelime kelime Türkçeye "angina" olarak çevrilebilir ve tamamen Türkçeye çevrildiğinde "göğüs ağrısı" ya da "anjin" olarak ifade edilir.

Bu terim, özellikle kalbe yeterli kan akışının olmaması sonucu ortaya çıkan göğüs ağrısını ifade etmek için kullanılır ve genellikle kalp hastalığının bir belirtisidir.

"Angina" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; spesifik bir sağlık durumunu tanımlar.İşte "angina" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor diagnosed her with stable angina and recommended lifestyle changes."

Türkçe: "Doktor ona stabil angina teşhisi koydu ve yaşam tarzı değişiklikleri önerdi."


English: "Angina can be a warning sign of a potential heart attack."

Türkçe: "Angina, potansiyel bir kalp krizi için bir uyarı işareti olabilir."


English: "He experienced angina while climbing the stairs, indicating a need for medical evaluation."

Türkçe: "Merdiven çıkarken angina yaşadı, bu da tıbbi bir değerlendirme gereksinimini gösterdi."


English: "Treatment for angina often includes medication to improve blood flow to the heart."

Türkçe: "Angina tedavisi genellikle kalbe kan akışını iyileştirmek için ilaç içerir."


English: "Understanding the triggers of angina is crucial for managing the condition effectively."

Türkçe: "Anginanın tetikleyicilerini anlamak, durumu etkili bir şekilde yönetmek için hayati öneme sahiptir."

Yorumlar