Angiogenic ne demek?

"Angiogenic" kelimesi kelime kelime Türkçeye "damar oluşturucu" olarak çevrilebilir ve tamamen

Türkçeye çevrildiğinde, yeni kan damarlarının oluşumunu teşvik eden ya da buna katkıda bulunan anlamına gelir. Bu terim genellikle biyoloji ve tıp alanlarında, özellikle de kanser tedavisi, doku onarımı ve rejeneratif tıp bağlamında kullanılır.

"Angiogenic" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; spesifik bir biyolojik süreci ifade eder.İşte "angiogenic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angiogenic properties of this drug could revolutionize wound healing."

Türkçe: "Bu ilacın damar oluşturucu özellikleri, yara iyileşmesinde devrim yapabilir."


English: "Angiogenic factors play a critical role in the growth of cancerous tumors."

Türkçe: "Damar oluşturucu faktörler, kanserli tümörlerin büyümesinde kritik bir rol oynar."


English: "Research is focused on inhibiting angiogenic pathways to prevent tumor progression."

Türkçe: "Araştırmalar, tümör ilerlemesini önlemek için damar oluşturucu yolları inhibe etmeye odaklanmıştır."


English: "The study demonstrates the angiogenic effect of the compound on heart tissue."

Türkçe: "Çalışma, bileşiğin kalp dokusu üzerindeki damar oluşturucu etkisini göstermektedir."


English: "Angiogenic therapy could offer new hope for patients with ischemic heart diseases."

Türkçe: "Damar oluşturucu terapi, iskemik kalp hastalıkları olan hastalar için yeni bir umut sunabilir."

Yorumlar