Angiography ne demek?

"Angiography" kelimesi kelime kelime Türkçeye "damar görüntüleme" olarak çevrilebilir ve tamamen Türkçeye çevrildiğinde, damarların röntgen görüntülemesi yoluyla incelenmesi anlamına gelir.

Bu işlem, genellikle kontrast madde kullanılarak kan damarlarının görüntülerinin alınmasını içerir ve kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları veya anormalliklerinin teşhisi için kullanılır. "Angiography" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; tıbbi bir prosedürü ifade eder.İşte "angiography" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor recommended an angiography to check for blockages in the coronary arteries."

Türkçe: "Doktor, koroner arterlerdeki tıkanıklıkları kontrol etmek için bir damar görüntüleme önerdi."


English: "Angiography is a crucial diagnostic tool for identifying vascular diseases."

Türkçe: "Damar görüntüleme, damar hastalıklarını tanımlamak için hayati bir tanı aracıdır."


English: "During the angiography procedure, a contrast dye is injected into the bloodstream."

Türkçe: "Damar görüntüleme işlemi sırasında, kontrast madde kan dolaşımına enjekte edilir."


English: "The results of the angiography can help plan the appropriate treatment for heart conditions."

Türkçe: "Damar görüntüleme sonuçları, kalp koşulları için uygun tedaviyi planlamada yardımcı olabilir."


English: "Angiography revealed a significant blockage that required immediate surgical intervention."

Türkçe: "Damar görüntüleme, acil cerrahi müdahale gerektiren önemli bir tıkanıklık ortaya çıkardı."

Yorumlar