Angiosarcoma ne demek?

"Angiosarcoma" kelimesi kelime kelime Türkçeye "damar sarkomu" olarak çevrilebilir ve tamamen Türkçeye çevrildiğinde, kan damarlarında gelişen nadir bir kanser türünü ifade eder.

"Angiosarcoma" teriminin mecazi bir anlamı yoktur; spesifik bir tıbbi durumu tanımlar.İşte "angiosarcoma" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Angiosarcoma is a rare type of cancer that forms in the lining of blood vessels and lymph vessels."

Türkçe: "Angiosarkom, kan damarları ve lenf damarlarının iç yüzeyinde oluşan nadir bir kanser türüdür."


English: "The prognosis for angiosarcoma can vary greatly depending on the location and stage of the tumor."

Türkçe: "Angiosarkomun prognozu, tümörün konumu ve evresine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir."


English: "Treatment options for angiosarcoma may include surgery, radiation therapy, and chemotherapy."

Türkçe: "Angiosarkom tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon terapisi ve kemoterapi bulunabilir."


English: "Early detection of angiosarcoma is crucial for improving treatment outcomes."

Türkçe: "Angiosarkomun erken teşhisi, tedavi sonuçlarını iyileştirmek için hayati öneme sahiptir."


English: "Research is ongoing to find more effective treatments for angiosarcoma."

Türkçe: "Angiosarkom için daha etkili tedaviler bulmak amacıyla araştırmalar devam etmektedir."

Yorumlar