Angiosperm ne demek?

"Angiosperm" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "damarlı tohum" olarak çevrilebilir ve tamamen Türkçeye çevrildiğinde, çiçekli bitkileri tanımlayan bir terimdir.

Angiospermler, tohumlarını kapalı bir yapı olan meyve içinde oluşturan ve dünya üzerindeki bitki türlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan bir bitki grubudur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; belirli bir biyolojik sınıflandırmayı ifade eder.İşte "angiosperm" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Angiosperms are the most diverse group of plants on Earth, with over 250,000 species."

Türkçe: "Angiospermler, Dünya üzerinde 250.000'den fazla tür ile en çeşitli bitki grubudur."


English: "The development of flowers is a characteristic feature of angiosperms."

Türkçe: "Çiçeklerin gelişimi, angiospermlerin karakteristik bir özelliğidir."


English: "Angiosperms can be divided into monocots and dicots based on the number of seed leaves."

Türkçe: "Angiospermler, tohum yapraklarının sayısına göre tek çenekliler ve çift çeneklilere ayrılabilir."


English: "Many fruits and vegetables we consume are produced by angiosperm plants."

Türkçe: "Tükettiğimiz birçok meyve ve sebze, angiosperm bitkileri tarafından üretilir."


English: "The study of angiosperms is important for understanding biodiversity and ecosystem dynamics."

Türkçe: "Angiospermlerin incelenmesi, biyoçeşitliliği ve ekosistem dinamiklerini anlamak için önemlidir."

Yorumlar