Angle bracket ne demek?

"Angle bracket" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirdiğimizde, "açı" ve "parantez" kelimelerini elde ederiz.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, genellikle matematiksel ifadelerde, programlama dillerinde veya HTML gibi işaretleme dillerinde kullanılan "<" ve ">" işaretlerine verilen addır.

Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "angle bracket" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "In HTML, tags are enclosed in angle brackets."

Türkçe: "HTML'de, etiketler açı parantezleri içine alınır."


English: "Use angle brackets to denote a placeholder in the template."

Türkçe: "Şablonlarda yer tutucuyu belirtmek için açı parantezleri kullanın."


English: "The syntax error was due to a missing angle bracket."

Türkçe: "Sözdizimi hatası, eksik bir açı parantezi nedeniyle oluştu."


English: "When writing a generic type in some programming languages, you need to use angle brackets."

Türkçe: "Bazı programlama dillerinde genel bir tür yazarken, açı parantezleri kullanmanız gerekir."


English: "To include a greater than or less than sign in your text, escape it with angle brackets."

Türkçe: "Metninizde büyüktür veya küçüktür işareti eklemek için, bunu açı parantezleri ile kaçış yapın."

Yorumlar