Angle for something ne demek?

"Angle for something" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "açı", "için" ve "bir şey" kelimelerini elde ederiz. Ancak bu ifade, mecazi olarak birinin bir şeyi elde etmek veya bir hedefe ulaşmak için dolaylı yolları veya yöntemleri kullanmasını ifade eder.İşte "angle for something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's always angling for compliments by mentioning his achievements."

Türkçe: "Başarılarını bahsederek sürekli iltifat toplamaya çalışıyor."


English: "She was angling for an invitation to the exclusive event."

Türkçe: "O, özel etkinliğe davet alabilmek için dolaylı yollar deniyordu."


English: "The politician was angling for support by making promises he couldn't keep."

Türkçe: "Politikacı, tutamayacağı vaatlerde bulunarak destek toplamaya çalışıyordu."


English: "He's angling for a promotion by staying late and impressing his boss."

Türkçe: "Geç kalıp patronunu etkileyerek terfi almayı hedefliyor."


English: "After the meeting, she started angling for an opportunity to lead the new project."

Türkçe: "Toplantıdan sonra, yeni projeyi yönetme fırsatı kollamaya başladı."

Yorumlar