Angle ne demek?

"Angle" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "açı" olarak çevrilebilir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, iki doğru, düz çizgi ya da yüzey arasında oluşan boşluğun ölçüsünü ifade eder.

Mecazi anlamda ise, bir konuyu ele alış şekli ya da bir durumu gösterme biçimi olarak kullanılabilir.İşte "angle" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The engineer calculated the angle of the slope for the new road."

Türkçe: "Mühendis, yeni yol için eğimin açısını hesapladı."


English: "Photographers often look for the best angle to capture a compelling image."

Türkçe: "Fotoğrafçılar, etkileyici bir görüntü yakalamak için en iyi açıyı ararlar."


English: "In geometry, we learn how to measure angles using a protractor."

Türkçe: "Geometride, bir açıölçer kullanarak açıları nasıl ölçeceğimizi öğreniriz."


English: "The article approached the topic from a unique angle, offering new insights."

Türkçe: "Makale, konuya benzersiz bir açıdan yaklaştı ve yeni içgörüler sundu."


English: "The boxer used a clever angle to land a punch on his opponent."

Türkçe: "Boksör, rakibine bir yumruk indirmek için akıllıca bir açı kullandı."

Yorumlar