Angle of incidence ne demek?

"Angle of incidence" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde; "açı", "of" (bir ilişki veya aidiyeti belirtir ve Türkçede genellikle çevrilmez), "olay", "incident" ise "vukuat" anlamına gelir fakat bu bağlamda "geliş" veya "düşme" olarak anlaşılır.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde ise, "geliş açısı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir ışın veya dalganın, bir yüzeye çarptığı noktada oluşturduğu açıyı ifade eder ve optik veya fizikle ilgili konularda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "angle of incidence" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The angle of incidence is equal to the angle of reflection according to the law of reflection."

Türkçe: "Yansıma kanununa göre, geliş açısı yansıma açısına eşittir."


English: "By changing the angle of incidence, we can control the amount of light that passes through the lens."

Türkçe: "Geliş açısını değiştirerek, mercekten geçen ışık miktarını kontrol edebiliriz."


English: "The effectiveness of solar panels is greatly affected by the angle of incidence of sunlight."

Türkçe: "Güneş panellerinin etkinliği, güneş ışığının geliş açısı tarafından büyük ölçüde etkilenir."


English: "In wave physics, the angle of incidence plays a crucial role in the phenomenon of refraction."

Türkçe: "Dalga fiziğinde, geliş açısı kırılma olayında hayati bir rol oynar."


English: "The angle of incidence was adjusted to optimize the reception of the satellite signal."

Türkçe: "Uydu sinyalinin alımını optimize etmek için geliş açısı ayarlandı."

Yorumlar